Yggdrasil ค่ายเกมสล็อตออนไลน์ ที่มีประสบการณ์มากถึง 14 ปี !!

Yggdrasil | SoftGamingsYggdrasil คืออะไร?

Yggdrasil เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงอย่างมากของ เกมสล็อตออนไลน์ ที่มีชื่อเต็มคือ Yggdrasil Gaming Ltd.  บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ก่อนที่จะค่อยๆ ขยายสาขาออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบัน